Ads by Google X

القائمة الرئيسية

الصفحات

رواية اريدك لي الفصل الثالث عشر 13 بقلم شهد

 رواية اريدك لي الفصل الثالث عشر 

رواية اريدك لي الفصل الثالث عشر 


Part13♥️🎶
بعد ساعة كاملة
حسام كان قاعد علي الارض وبيبص لحور ودموعه نازله
والبو"ليس كان في كل مكان والاسعاف
حطوا الغطا علي وش حور وشالوها
في المستشفي 
عيسي كان واقف قدام العمليات وهو بيفتكر اللي حصل
فلاش باك🥀
عيسي جري عليها عشان يل"حقها بس رفيف و"قعت من 
المركب في المياة
عيسي ن"ط في المياة ورفيف كانت بتنزل 
لتحت لحد ما غمضت عيونها بو"جع وهو مسك
ايدها وضمها وطلع بيها علي وش المياة 
عيسي اخد نفسه وحاول يطلع بيها والبو""ليس 
والاسعا""ف وصلوا لان حسام طلبهم
الاسعاف خدوا رفيف من عيسي و
النب"'ض  بيقل هات جهاز الصد""ما""ت
واحد اتنين ثلاثة
اعلي
ضر""ب رفيف بجها""ز الصد""ما"'ت بس مفيش فايدة
اعلي
عيسي كان واقف خا""يف وهمس:متسيبينيش 
انا محتاجك
النبض رجع طبيعي يلا
باك🥀
عيسي وهو بيبص لباب اوضه العمل"يا""ت:انتي 
قوية وهتقومي انا عارف
في بيت عيسي
فريدة كانت قاعده بتعيط وهي بتفتكر
فلاش باك🥀
فريدة كانت طالعة من الحمام بس 
مراد شد"ها ليه وقرب منها وقال وهو بيحر"ك ايده
علي جسمها:وحشا""ني يا فيري
فريدة كانت بتحاول تز""قة فجاه شال ورفع في
وشها ورقة وقال:امضي علي الورقة ديه
جت تز""قه لبره مسك شع"رها وقال بغ""ضب:اهدي كده
وفكري ولو قولتي لاسيل او عيسي حاجة
قرب من ودنها وهمس:هق""ت"لهم وز""قها وخرج
فريدة مس"كت الورقة وعي"طت جا"""مد لما لقيته
عقد جو"""از عر"""في
باك🥀
فريدة:اعمل ايه
عند عيسي
عيسي:مالك يا حسام فيه  ايه
حسام:ما""تت يا عيسي حور
بعد ست ساعات 
رفيف بدات تصحي وفجاة هند  دخلت وقربت
منها 
رفيف كانت هتسالها عن حور
بس هند ش""دت المخدة من تحت راس 
رفيف وح""طتتها 
علي وش رفيف وقالت بعيا""ط:مو""تي زي ما 
قت"""لتي بنتي مو"""تي بقي 
رفيف مقا""ومتها كانت ضع""يفة بسبب الجر""ح
 وفجاة

 •تابع الفصل التالي "رواية اريدك لي" اضغط على اسم الرواية 

reaction:

تعليقات